వడ్లమూడి హాస్పిటల్, నల్లజర్ల

వడ్లమూడి హాస్పిటల్, నల్లజర్ల

వడ్లమూడి హాస్పిటల్. శ్రీ సాయి నిలయం, నల్లజర్ల, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ – 534112